008

Category Archives: ايماق

ءوڭىر

تۇركىستان وبلىسى – 202 مىڭ شارشى مەتر بەرىلدى

تۇركىستان وبلىسىندا اعىمداعى جىلدىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن تۇرعىن ءۇيدىڭ جالپى الاڭى – 202 مىڭ شارشى مەتردى قۇرادى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 30 پايىزعا ارتقاندىعىن كورسەتەدى. بۇل…

نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا 93 ملرد. تەڭگەدەن استى

تۇركىستان وبلىسىندا اعىمداعى جىلدىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارىنىڭ ەسەبى بويىنشا نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 93 ملرد. 572 ملن. تەڭگەگە جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,4 پايىزعا ارتتى. بۇگىن بۇل تۋرالى…

اسقار مىرزاحمەتوۆ اۋدانداردى ارالاپ، جۇمىس بارىسىمەن تانىستى

وسىدان ءبىرشاما ۋاقىت بۇرىن جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالعان اسقار مىرزاحمەتوۆ جۇمىس ساپارىمەن وبلىسقا قارايتىن اۋدانداردى ارالاپ، جەرگىلىكتى جەردەگى اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارمەن تانىستى. الدىمەن وبلىس اكىمى ت.رىسقۇلوۆ جانە بايزاق اۋداندارىندا…

تۇركىستان وبلىسى «ۇزدىك وقىرمانىن» انىقتاماق

تۇركىستان وبلىسىندا ەلباسىنىڭ «بولاشاققا باعدار: رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلامالىق ماقالاسىنىڭ ورىندالۋى اياسىندا «ليدەر Reader ON»  كەشەندى ءىس-شاراسى قولعا الىندى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن ءباسپاسوز كونفەرەنتسياسىندا وبلىستىق جوبالىق كەڭسە جەتەكشىسى…

رەسپۋبليكادا تۇركىستان وبلىسى تابيعي ءوسىم بويىنشا الدا كەلەدى

اعىمداعى جىلدىڭ 1 ماۋسىمداعى ەسەپ بويىنشا تۇركىستان وبلىسى حالقىنىڭ سانى – 1 955 219 ادامدى قۇراپ وتىر. ونىڭ ىشىندە قالالىق جەردە – 380 929 ادام (19,5%), اۋىلدىق جەردە – 1…

تۇركىستان وبلىسى اكىمى سالىق جيناۋدى دامىتۋدى تاپسىردى

تۇركىستان قالاسىنداعى ق.ا.ياساۋي اتىنداعى حقتۋ-دا تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى جانسەيىت تۇيمەباەۆتىڭ توراعالىعىمەن جيىن ءوتتى. ماجىلىستە تۇركىستان وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى الىبەك تىلەگەنوۆ العاشقى جارتىجىلدىقتى قورىتىندىلاپ بايانداما جاسادى. ونىڭ ايتۋىنشا، «كولەڭكەلى…

جەتىسۋدىڭ جارتى جىلدىق جۇمىس سارالاندى

تالدىقورعاندا اماندىق باتالوۆتىڭ توراعالىعىمەن 2018 جىلدىڭ ءى جارتىسىنداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورتىندىلارى جانە ءىى جارتىجىلدىققا ارنالعان مىندەتتەر تۋرالى ماسەلە قارالعان وبلىس اكىمدىگىنىڭ وتىرىسى ءوتتى.