008

Category Archives: جاڭالىقتار

جاڭالىقتار

«ۆور ۆ زاكونە» سەركەسى ۇستالدى

قازاقستاندا تۇرىپ جاتقان ازەربايجان دياسپوراسىنان شىققان كاسىپكەرلەردى بوپسالاماق بولعان ۇرىلار الەمىنىڭ سەركەسى ۇستالدى.  بۇل تۋرالى قر ءىىم مەملەكەتتىك ءتىل جانە اقپارات دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى الماس سادۋباەۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى dalanews.kz…

«ءتورت اعايىندىنىڭ» باسشىسى سوتتالدى

اقتوبە وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا ەركىن ءىزباسار باستاعان قىلمىستىق توپقا سوت ۇكىم شىعاردى، – دەپ حابارلايدى قازاقپارات. اقتوبە وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا ەركىن ءىزباسار…

پوليتسەيلەر بەزبۇيرەك اكەنىڭ قىلمىسىن اشكەرەلەدى

كۇنى كەشە عانا الماتىنىڭ شىعىس اينالما جولىندا ەسسىز كۇيدە تابىلعان بالانىڭ وقيعاسى قوعامدى ءدۇر سىلكىندىرگەنى جاسىرىن ەمەس. بۇل وقيعاعا قاتىستى ءبىراز سىن-ەسكەرتپەلەر دە ايتىلعانى بەلگىلى. ءتىپتى، بۇدان كەيىن بالانىڭ اكەسىنىڭ…

جاڭا تۇجىرىمداما تۇركىستان وبلىسىننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىن العا باستىرادى

بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگىندە وتكەن سەلەكتورلىق جيىندا ءوڭىر باسشىسى جانسەيىت تۇيمەباەۆ اۋدان، قالا اكىمدەرىنە ايتىپ، اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى. ەندىگى كەزەكتە وبلىستىڭ ەكونوميكالىق درايۆەرى اۋىل شارۋاشىلىعى…

«استانادان اق تىلەك» تۇركىستانعا

ق.ا.ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مادەنيەت ورتالىعىندا  تۇركىستان وبلىسىنداعى استانا قالاسىنىڭ مادەني كۇندەرىنە ارنالعان «استانادان اق تىلەك» گالا-كونتسەرتى ءوتتى.

وبلىستا 24 مىڭ وتباسى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الدى

تۇركىستان وبلىستىق جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسى 2018 جىلدىڭ ءى جارتى جىلدىعىنا دەيىن 24 مىڭنان استام وتباسىعا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداعان. 24 مىڭ وتباسى، ياعني، ونداعى 139,5 مىڭ…

تۇركىستان وبلىسىندا «جاسىل ەلدىڭ» جاساعى 100 مىڭنان استام كوشەت وتىرعىزدى

تۇركىستان وبلىسىندا جازعى دەمالىس كەزىندە قوسىمشا قارجى تاۋىپ، “جاسىل ەل” ەڭبەك جاساعىنىڭ قاتارىندا جۇرگەن جاستار بارشىلىق. ماۋسىم ايىنان باستاپ قولعا الىنعان شارادا بۇگىنگە دەيىن 500-دەن استام ستۋدەنت ەڭبەك ەتىپ، ايماقتاعى…